Voor een gezonde geluidsomgeving, met begrijpelijke informatie voor èn door bewoners