Een gezonde geluidsomgeving, dankzij informatie van èn voor jou

Wat is GLIMI?

Wat is GLIMI?

GLIMI is een project waarin we de kwaliteit van een geluidsomgeving onderzoeken met nieuwe technologie en burgerparticipatie. Een prettige geluidsomgeving is namelijk belangrijk voor je gezondheid en woonplezier.

Een geluidsomgeving is al het geluid dat in een bepaalde omgeving, zoals in jouw straat, buurt, wijk of stad, hoorbaar is. Bij een GLIMI project letten wij niet alleen op de aanwezige geluiden, maar ook op de manier waarop die geluiden door jou en je buurtgenoten worden ervaren.

Geluidsomgevingen kunnen prettig, levendig of kalm zijn, maar kunnen ook zorgen voor hinder. Wij onderzoeken eventuele problemen en denken mee over mogelijke verbeteringen.

Wij doen het GLIMI project vaak in opdracht van een gemeente of provincie en werken daarin altijd samen met de lokale bewoners.

Waarom?

Nederland is een klein land, waarin veel mensen willen wonen, werken en recreëren. Er gebeurt dus veel op een heel klein oppervlak.

Dit zorgt er voor dat er op veel plekken sprake is van geluidshinder met een complexe oorzaak. Hiermee bedoelen we dat er dan veel geluidsbronnen door elkaar te horen zijn.

Met het GLIMI project geven wij bewoners en professionals gedetailleerd inzicht in de geluidsproblematiek en denken mee over verbeteringen voor uw leefomgeving. Zo werken we samen met u en uw overheid aan een gezonder woon- en leefklimaat

Hoe werkt GLIMI?

In een GLIMI project combineren wij verschillende manieren om de kwaliteit van de geluidsomgeving te onderzoeken. Dit doen wij door:

GLIMI: kwaliteit boven kwantiteit

Binnen een GLIMI project passen we het soundscape principe toe.

Dit betekent dat we verder kijken dan de hoeveelheid decibellen, de luidheid van geluid.

Met soundscapes onderzoeken we juist de kwaliteit van het geluid. Kwaliteit is een beleving, die niet te vatten is in decibellen.

Vandaar dus de GLIMI portal waarmee jij en je buurtbewoners op elk moment van de dag jouw geluidsbeleving in je buurt kunt melden.

Wat levert GLIMI op?

  • Een beter inzicht in de kwaliteit van een geluidsomgeving, waarin eventuele problemen en mogelijke oplossingen worden aangekaart
  • Een geschreven rapport met daarin een analyse van alle meetgegevens en een schatting van het ‘geluidsklimaat’. En natuurlijk de analyse van alle meldingen over de beleving van het omgevingsgeluid
  • Advies voor het verbeteren van de kwaliteit van de geluids- en leefomgeving

Meer over GLIMI

Waar?

Op verschillende plekken in Nederland hebben we inmiddels pilot onderzoeken uitgevoerd;

  • Zwijndrecht, in opdracht van Provincie Zuid-Holland
  • Rozenburg
  • Vlaardingen-Oostwijk
  • Eindhoven, wijk ’t Ven, in opdracht van Gemeente Eindhoven
  • Eindhoven, Achtse Barrier, in opdracht van Gemeente Eindhoven
  • In de Gooi & Vechtstreek, in opdracht van Provincie Noord-Holland

Wie?

GLIMI is een samenwerking tussen Munisense en SoundAppraisal. Munisense is expert op het gebied van slimme meetapparatuur en meetinfrastructuur, die omgevingskwaliteit in kaart brengen.
SoundAppraisal is gespecialiseerd in het ontwikkelen van soundscape software, waarmee schattingen kunnen worden gemaakt van een ‘geluidsklimaat’, wat inzicht biedt in de kwaliteit van geluidsomgevingen.

Het GLIMI project is overigens tot stand gekomen met behulp van een MIT-subsidie, vanuit Provincie Zuid-Holland.

Contact