GLIMI: voor een gezonde geluidsomgeving. Beschikken over betrouwbare geluidsmeetdata met soundscape analyses èn verrijkt met geluidsbelevingsinformatie door uw burgers.

Introductie

Met het GLIMI project bieden wij professionals een beter inzicht in de kwaliteit van de geluidsbeleving van bewoners. Met GLIMI bevorderen wij burgerparticipatie (via https://portal.glimi.nl/) en ontwikkelen we handvatten voor betere beleidsopties.

Om goed en duurzaam geluidsbeleid te ontwikkelen, is gedegen inzicht nodig.

Daarom biedt GLIMI soundscape analyses die begrijpelijk en hanteerbaar zijn voor professionals.


Gedetailleerde soundscape analyse

Binnen het GLIMI project gaan we de uitdaging aan om de soundscape benadering te innoveren door realtime inzage te leveren in de kwaliteit van geluidsbeleving. De gedetailleerde soundscape analyses bieden inzicht in o.a.:

 • Het actuele en historische geluidslandschap
 • Hoge resolutie geluidsinzicht in tijd en ruimte
 • Oorzaken van hoge of lage kwaliteit geluidslandschap
 • Oorzaken van mogelijke geluidshinder
 • Gebiedspotentie en
 • Opties voor lokale (beleids-)maatregelen

GLIMI: tussen software en dienst

Met GLIMI ontwikkelen de projectpartners een geheel nieuwe innovatie die op het snijvlak zit van software en dienst. Realtime verwerken en visualiseren van geluidsomgevingen wordt mogelijk gemaakt door verdere ontwikkeling in de soundscape algoritmiek, in combinatie met schaalbare en efficiënte software. Hiermee wordt de wetenschappelijke kennis rondom de soundscape benadering voor het eerst verwerkt in een schaalbaar product met directe impact op de samenleving.

Doe mee aan GLIMI!

Veel provincies en gemeenten zetten zich in voor het verbeteren van de leefomgeving, of hebben te maken met geluidsproblematiek.

GLIMI kan daarbij helpen. Wilt u meer weten over deelname aan GLIMI en wat we voor uw gemeente kunnen betekenen?

Bel ons of gebruik het contactformulier. U hoort dan snel van ons.

Onze missie


Het faciliteren van burgerparticipatie door geluidsomgeving meetbaar, begrijpelijk en hanteerbaar te maken en daarmee de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en verbeteren.


GLIMI jaagt daarmee zowel maatschappelijke als wetenschappelijke doelen na.

Maatschappelijke doelen

Eén van de maatschappelijke hoofddoelstellingen van het GLIMI-project is het faciliteren van burgerparticipatie.

Burgerparticipatie is steeds dieper verankerd in beleidsprocessen, zeker met de komst van de Omgevingswet, waarbij betrokkenheid van burgers een van de essentiële pijlers is. Maar door de huidige discrepantie tussen geluidsdata en de beleving van hinder, kunnen bewoners en belanghebbenden vaak niet vooruit met wat er wordt gemeten. Het ontbreekt dus aan oplossingen die ingezet kunnen worden om participerende burgers goed onderbouwd te laten meebeslissen over hun eigen geluidsklimaat.

Het GLIMI project beoogt innovaties die burgers inzicht geven in hun eigen geluidslandschap. En de oorzaken die de kwaliteit van hun leefomgeving beïnvloeden. Zo krijgen bewoners meer regie over hun eigen leefomgeving.


Wetenschappelijke en technologische doelen

Een ander grote drijfveer achter het GLIMI-project is technologische innovatie. Deze innovatie is primair gelegen in het realtime omzetten van geluid in ervaren hinder en het onderbouwd kunnen vaststellen van belevingsrelevante informatie uit omgevingsgeluid. De meest innovatieve aspecten van GLIMI zijn:

 • Realtime verwerking van soundscape data. Hierdoor hebben burgers direct inzage in welke geluidshinder heeft opgetreden. Dit staat in sterk contrast met de soundscape-enquête methode, die via langzame en tijdrovende processen verloopt.
 • Hogere resolutie en mate van detail die direct inzichtelijk is.
 • Transparantie in de totstandkoming van resultaten. Hiermee kunnen stakeholders zien welke afwegingen of processen zijn gebruikt, maar vooral ook welke verwerkingen zijn gedaan om tot een eindresultaat te komen.
 • Een oplossing die qua benadering bijna identiek is aan het menselijk auditieve systeem. Hiermee wordt het mogelijk om juist toe te werken naar een visualisatie van de manier waarop geluidshinder werkelijk wordt ervaren. De subjectieve beleving van bewoners staat hierin centraal.
 • Inzicht in de wijze waarop een mix aan geluiden verwerkt wordt. Bij beleving gaat het maar beperkt om brondetectie. Het is juist de combinatie (of afwezigheid) van veel verschillende soorten geluiden die doorslaggevend is voor de geluidswaardering. Dit wordt met GLIMI inzichtelijk gemaakt.
 • De integratie in bestaande en nieuwe generatie monitoringssystemen van Munisense. Hiermee wordt het verzamelen van data ook betaalbaarder.
 • Intuïtieve en begrijpelijke visualisatie van de hinderindex, om burgers en bewoners van fundamenteel betere informatie te voorzien.

Waar is GLIMI actief?

Op dit moment doen o.a. onderstaande gemeenten mee.

Vlaardingen, Rotterdam (Rozenburg), Zwijndrecht, Eindhoven, Amsterdam en Utrecht.

Bent u geïnteresseerd wat GLIMI voor uw gemeente kan betekenen? Vul onderstaand formulier in. Wij nemen binnen enkele dagen contact met u op!
Bellen mag natuurlijk ook!

Over GLIMI

GLIMI is opgezet door Munisense & SoundAppraisal, twee toonaangevende partijen op het gebied van geluidsmonitoring en geluidsanalyse.

En samen met GLIMI gemeenten en provincies, werken wij aan het verbeteren van geluidsomgevingen. Dit doen wij samen met lokale bewoners.

Binnen GLIMI richt Munisense zich op de ontwikkeling van schaalbare en efficiënte monitoring infrastructuur en (cloud)software die de soundscape resultaten visualiseert en op een veilige manier beschikbaar maakt voor belanghebbenden.

SoundAppraisal doet al jaren fundamenteel onderzoek naar soundscapes en ontwikkelt nieuwe state-of-the-art technologie om deze te kunnen analyseren en te modelleren.

Wij vertellen u graag meer over GLIMI en hoe dit kan bijdragen aan het beleid in uw gemeente. Vul onderstaand contactformulier in en u hoort snel van ons.

Contact

 • SoundAppraisal
 • Travertijnstraat 12
 • 9743 SZ Groningen,
 • info@glimi.com

Wij informeren u graag over de mogelijkheden om GLIMI in uw gemeente te implementeren. Zo kunt u op basis van betrouwbare continue geluidsmeetdata, die wordt aangevuld met geluidsbelevingsdata van uw burgers, komen tot passende beleidsmaatregelen.